1 ê sianpai bat--,「生活簡單, 生存困難」, 意思是beh chia̍h hō͘chhēng hō͘, 相對是khah簡單ê tāi-chì, m̄-koh若是behkah有尊嚴, 無受人chau-that, tio̍h-ài付出chiâⁿê代價, chit ê代價kiám-chhái是時間, 金錢, 精神, kap思想武裝. 詹益樺講:Góa甘願kap上帝同在, m̄khut tītiâu, tàu-tīn chia̍h phun, 1隻快樂ê.」自我革命是siōng oh mā siōng重要ê1. Ǹg望透過chitê文章, lán ta̍k-ê互相鼓舞勉勵.


有個前輩說過,「生活簡單,生存困難」,意思是要吃得飽穿得暖,相對是較簡單的事,不過若要活得有尊嚴,不受人糟蹋,就須付出很大的代價,這個代價也許是時間、金錢、精神和思想武裝。詹益樺說:「我甘願kap上帝同在,m願屈titiau內,鬥陣食phun,做1隻快樂的豬。」自我革命是最難也最重要的頭一步。希望透過這期的文章,我們大家互相鼓舞勉勵。

 

[本期目錄]

因為lán失去警戒 / Noya

毀滅ê改變 / Gio̍k-hōng

40歲了後ê新體會 / A-gôan

Chit款『就業促進研習』 / Tōa-thâu-liân

hō͘奴隸á kiáⁿ (3) / á

Molly êkha生活 / Gio̍k-hōng

冷戰 / 楊碧川


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()