Tī lán成長ê hō-jiah, ùi sīhia, ùi學校老師hia, 有累積chiâⁿ chē無爽快, m̄願接受ê經驗, tī lánhàngín-á了後, lán soah bē記得細hàmê無爽快, kā hiah-ê方式搬來tī lángín-á ê教養態度. Lán 1方面ǹgm̄kohlán hit-tang-chūn, bē-tàngka-tī ê想法, bē-tàng kap別人無kâng; m̄-koh lán 1方面soah kohlánhàn受對待ê方式teh面對in. M̄免怨嘆lán無想beh重來1 pái ê成長經驗, mā m̄免怨嘆社會大環境無變, beh改變真簡單, 反省lán ê成長hō-jiah, hō͘ sītī kap lán ê互動--nih感受tio̍h尊重, 支持kap理解, 社會ê改變tō ē tī in成長ê過程--nih開展---.

 

在我們成長的印記裡,從家人、從學校老師那裡,累積許多不愉快、不願接受的經驗,在我們長大有囡仔後,我們卻忘了小時候的不愉快,把那些方式搬來在我們對囡仔的教養態度上。我們一方面希望孩子不必重蹈我們當年那樣,不能有自己的想法,不能和別人不;但是我們一方面卻又用我們小時候被對待的方式面對他們。不必怨嘆我們不想重來一次的成長經驗,也不必怨嘆社會大環境沒變,要改變很簡單,反省我們的成長記憶,讓孩子在和我們的互動裡感受到尊重、支持和理解,社會的改變就會在他們成長的過程中開展開來。

 

[目錄]

 

幼稚園ê暗影/幼兒園的陰影@Gio̍k-hōng

 

汝椿, 順行/汝椿,永別了!@Tek-hôa

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()