teh, chit ê政府hō͘人民chiok無閒……teh抗爭. 反服貿了後, sûi koh有反核kap自由經濟貿易區ê議題同時teh進行, 各地有大大細細ê開發案iah BOT, chit款社會情勢hō͘人感覺chit ê政府bē-su是走路chìnteh大收割hit, ē-tàng ba̍uh--êba̍uh, ē-tàng khêng--êkhêng, ē-tàng--ê緊賣. 社會氣氛激化, lán tio̍h jú冷靜觀察社會局勢ê變化, m̄-thang kan-taⁿ gia̍h-hiuⁿ tòe.

 

家說,這個政府人民很忙……抗爭反服貿後,隨即又有反核自由經濟貿易區議題同時進行各地也有大大小小的開發案或是BOT,這種社會情勢讓人覺得這個政府好像是走路前夕的大搜刮那樣,可以賺的趕快賺,可以搶的趕快搶,可以賣的趕快賣。社會氣氛激化,我們愈得冷靜觀察社會局勢變化,不要只是拿香跟拜。

 

[目錄]

 

反核運動beh行去toh?/反核運動要走去哪?@Tōa-thâu-liân

 

Ùi黨內選舉看民進黨/從黨內選舉看民進黨@Sò͘-hūi

 

koh是決戰關頭/又是決戰關頭@Chìn-kiông

 

她看著他(2)@Phek-iàn

 

 

Kì-liām Chiam Ek-hôa

 

記念詹益樺

 

2014.5.19 10:30 tī台北總統府頭前, 公園路路口

 

 

    全站熱搜

    台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()