Lán到底behhō͘ kiáⁿsiáⁿê生存空間開發到破相ê環境tio̍h消化預算kap特定利益者ê建設, jújú kôan ê政府債務虛假ê道德價值...... tī進步文明理性民主kap多元尊重ê口號面頭前, lán kám正經有法度教gín-á siáⁿ-mihtio̍h, siáⁿ-mihm̄-tio̍h? Lán kám正經有châi-tiāu保護in免受強者ê chau-that? Lán beh án-chóaⁿinsiáⁿ-mih是生存ê尊嚴? Lán kám kan-taⁿ ē-tàngchiu金金據在chit ê變態ê社會án-ne發展---?

我們到底要留給子孫什麼樣的生存空間?開發到破相的環境,為了消化預算和特定利益者的建設,愈積愈高的政府債務,虛假的道德價值...... 在進步、文明、理性、民主和多元尊重的口號面前,我們真的有辦法教導孩子什麼是對,什麼是不對嗎?我們真的能夠保護他們免受強者的糟蹋?我們要如何教他們什麼叫做生存的尊嚴?我們難道只能眼睜睜地任憑這個變態的社會這樣發展下去? 


[目錄]

變形ê『豐年祭』, hông扭曲ê文化/變形的豐年祭,被扭曲的文化@Sò͘-hūi

ê客家印象/杜撰的客家印象@Sò͘-hūi

Tú tio̍h暴力ê時/遇到暴力的時候@Tōa-thâu-liân

hō͘奴隸á kiáⁿ (7)/寫給奴隸子(7)@á

日本大津霸凌事件@Phek-iàn

大腳小腳走讀台灣(6)/張淑惠‧郭駿武

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • 王淑卿
  • 活káu go-tsap hue 才看見kā -kí ê母語,實在tsin m kam. Hō Gúa-lâ 政府ê tsau-that