Ùi kúi-nā冬前ê『三聚氰銨』, 到『塑化劑』, 『瘦肉精』, kohchit-má beh kā食品ê輻射容允標準調kôan (lēng), lánhông當做奴隸iahcheng-seⁿ teh對待--leh? 2千外萬台灣人ê健康kap安全, m̄值既得利益者kap財團seng-líê利益? 新聞熱潮過, 政客ê戲齣soah戲了後, kui-ê社會有jōa chēkoh ētit (免講持續注意kap關心) chiah-êmi̍h新聞? Kohsiáⁿiáu-bōe piak, 無人知--ê leh? 無安全ê環境, mi̍h污染ê chia̍h-mi̍h, 無尊嚴ê性命, tōlán ē-tàng tiām-tiām忍受, m̄-koh lán kám ēleh hō͘ lán ê1代繼續hông當做奴隸iahcheng-seⁿ?

從幾年前的三聚氰銨,到塑化劑、瘦肉精,現在又要將食品輻射容許量標準調高(放寬),我們是被當成奴隸或是畜生對待嗎?2千多萬台灣人的健康和安全,, m̄值既得利益者和財團商人的利益?新聞熱潮過去,政客的戲碼落幕之後,整個社會有多少人還記得(先別談持續注意和關心)這些毒物新聞?還有什麼是尚未被揭發,無人知曉的?不安全的環境,毒物污染的食物,沒有尊嚴的生命,就算我們能夠沈默忍受,然而我們甘心讓我們的下一代繼續被當成奴隸或者是畜生嗎?

 

[目錄]

食品輻射容許量標準應該調降@Tōa-thâu-liân

寫給Molly單車環島前的一封信/寫hō͘ Mollykha踏車環島chìnê 1phoe@Gio̍k-hōng & Chìn-kiông

一致的必要/一致ê必要@Noya

大腳小腳走讀台灣(5)@張淑惠郭駿武


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()