Rmngaw Ka Payi Mu

Snaw O Asi K Mkla Maduk

Kuyuh O Asi Ka Mkla Tminum

Kika Tduwa Mtaril Hakaw Utux

Empseupu Utux Rudan Ta

 

Hō-ló話翻譯

Góa ê祖先án-ne kā góa hoan

Truku ê cha-po͘人一定ài學會hiáu án-chóaⁿ phah

Truku ê cha-bó͘人一定ài學會hiáu án-chóaⁿ織布

Án-ne chiahchâi-tiāu通過「靈魂橋」

kap lán ê祖先chò-hóe

 

Truku語原著/ Yawas

Hō-ló話翻寫/ Pasuya

 

──TGB通訊》38(2002/11)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()