Ne noana'o osila enca tohmamameoi,

nala enca maotan'o ta Cou alanana ku'i ci 'a piepia.

Na maitan'e upena ho mic'u uk'a maotan'o,

a'ti engngi te to sola tatotohngva na ohela mia ci ceu'n ne noana'o.

Teko sola moamemaizo na a'ng'tsi,

pa sola cof koia na fingoto,

ho pa yukiuuasu na piepia to,

uh pena naito hio'ua maitan'e.

 

Hō-ló話翻譯

真久chìn, 老人bat--,

Cou (『鄒族』) êmaotan'o」一定是chiok有「piepiaê.

bóngchit-má已經無「maotan'o--lo͘h,

M̄-koh, lán猶原ài會記得以早ê人行--ê.

Lán應該ài學習, koh ài開始去實踐,

Lán ài淨化ka-tī ê身軀,

Kā lán êpiepia」振作---,

無論lán chit-má面對siáⁿ-mih tāi-chì.

 

鄒語原著/Voyu e Yakumangana

Hō-ló話翻寫/Pasuya

 

──TGB通訊》43(2003/4)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()