tī chit tè島嶼, lán根本無hông當做「人」teh對待,「人」ê尊嚴kap價值, tio̍hchîⁿ kap權力chhìnchhìn, 本期文章講--tio̍h ê gín-á畢業典禮hām pàngá ê tāi-chì, kā人點kah真明, 核電廠ê既定政策, mā koh kā lán1 pái, lánhông當做「人」teh對待. beh chiâⁿ做「人」, tio̍h-ài先用「人」ê原則kap態度來面對ka-tī.

 

在這塊島嶼,我們根本不被當做「人」對待「人」尊嚴價值,得金錢與權力秤斤論兩, 本期文章提到的孩子的畢業典禮以及放煙火的事情,說得分明,核電廠既定政策,也再次說明了,我們不被當做「人」對待做「人」,必須先用「人」原則態度來面對自己。

 

我們新開闢了「台灣組合部落格」,自本期(154)開始,《TGB通訊》網路版將改發佈到部落格。線上閱讀《TGB通訊》http://taioanchouhap.pixnet.net/blog

 

[目錄]

我看日本大飯核電重啟一事/Góa看日本重開Ōi核電@Phek-iàn

女兒的畢業典禮/Cha-bó͘-kiáⁿ ê畢業典禮@Tì-hôa

寫給奴隸子(6)/寫hō͘奴隸á kiáⁿ (6)@á

煙火@A-gôan

荒腔走板的定目劇,誰的希達傳說?@Yawas

大腳小腳走讀台灣(4)@張淑惠郭駿武


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


留言列表 (1)

發表留言
  • ia go
  • lai chi sese..eh , ak chi...eh..ah tsui leh :)