199X年,壓迫正在進行中......

 

每次我看到《野百合通訊》封底所寫的這句話,總會覺得很感動。

 

而今,這群只會搖筆桿的人,已經成為立法委員、政府高官、學術中堅,台灣卻因貧富差距急遽擴大而形成M型社會。他們恣意地讓紅酒玷污羅衫,賣麵阿嬤卻得靠三千塊的老人年金養活六個幼兒。

 

於是,歷史會這麼寫著──2008年,壓迫正在進行中...... 


 

199X壓迫正在進行中......

 

Kiàn-páitio̍h《野百合通訊》封底寫ê chit句話, góa lóng ē chiok感動.

 

M̄-kohá, chit-tīn gia̍h筆寫字ê已經chiâⁿ做立法委員政府高官學術頭人台灣社會好額kap散赤soah愈離愈遠, pìⁿ-chiâⁿ M型社會. In食魚食肉開錢ná teh開沙螺á賣麵ê a-má soah tio̍h3kho͘ ê老人年金飼6 ê.

 

Tō án-ne, 歷史ē án-ne寫──2008壓迫tng teh進行......


──TGB通訊》100(2008/1)


創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()