TGB通訊》ùi 1999年到taⁿ, 已經行過15, 出刊180, 內底有goán對台灣社會ê觀察kap批判, 對運動ê反省kap檢討, 對生活對教育ê記錄, goán盡力思想基礎khang-khòe ê 1部份. Goán ê基礎khang-khòe iû-goân ē繼續, m̄-koh beh先暫停紙本出刊, 續落來文章ē直接發表台灣組合 ê BLOG: http://taioanchouhap.pixnet.net/blog , 請ta̍k-ê繼續指教!

 

TGB通訊》1999至今,已經15出刊180,裡面我們對台灣社會觀察批判對運動反省檢討對生活對教育記錄我們盡力思想基礎工作的一部份。我們的基礎工作仍然會繼續,不過將先暫停紙本出刊,接下來文章直接發表台灣組合BLOGhttp://taioanchouhap.pixnet.net/blog,請大家繼續指教

 

[目錄]

 

Siáng ê淡水?/誰的淡水?@Tek-hôa  

 

hō͘奴隸á kiáⁿ (18)/寫給奴隸子 (18)@á

 

4gín-á ê出國初體驗/4歲孩子的出國初體驗@Tōa-thâu-liân

 

她看著他(6)@Phek-iàn

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()