Chit 1, 台北落雨天, kohkoh. M̄-koh iáu是有chiok chē父母chhōa gín-á行街頭, ê家庭全家出動, māma-ma ka-tī嚴重感冒koh chhōa 3 ê gín-á來參加, ê ma-ma nágín-á suh, ê kāeⁿ-á āiⁿ--leh--leh, kohchiok chē chiok chēhàn gín-ásaká, iah是騎腳踏車, pushbike, 甚至用步lián--ê行全程, 宣示廢核ê主張, ǹgē-tàng tī無核電威脅ê環境--nih平安健康大hàn.

 

做人父母對gín-á siōng基本ê ǹgē-tàng平安健康大hàn, m̄-koh chit ê ǹgsoah不時受tio̍h威脅, 其中siōngê威脅是台灣有4座核電廠. 台電為tio̍h減少核廢料ê, tī核電廠燒核廢料, tòe leh飛去空氣中ê輻射, hō͘台灣空氣中ê輻射量phēng有核災ê日本koh-khah koân. Khǹg tī核電廠內底ê核廢料bē-su無定時炸彈, chiah-ê核廢料beh án-chóaⁿ處理, taⁿ iáuchâi-tiāu解決. 台灣若發生核災, 人民beh án-chóaⁿ避難, 政府ē án-chóaⁿ應變, ē-sái講完全bē ǹg--chit. 台鐵1 pái事故châi-tiāu疏開旅客--a, koh-khah免講若台北發生核災, beh án-chóaⁿ疏開人民去中南部避難?時到是無政府狀態--a.

 

1mi̍h-kiāⁿ koh-khah便利, i ê影響kap威脅若是無châi-tiāu解決, koh-khah好用是無kha-choa̍h, koh再講台灣有chiokê條件thang發展綠色能源, 核電是無thang替代.

 

核電ê bái--, 替代方案, chiah-ê環保團體kap學者專家, 有研究êlóngchiok chē--a, án-chóaⁿ政府iáu是無chùnbūn, 堅持核能發展ê政策? Chepiah牽涉ê利益siuⁿ過頭大, kah做官--ê ē-sái am-khàm資訊, pe̍h-chha̍t, kā台灣人ê性命安全裝siáu--ê. Kap chit款政府有影是講道理, ē-tit-thangphín照行--ê, lán tio̍h聚集koh-khahê社會力量, chiahthang改變現狀.

 

核電廠若爆炸, 空氣, , 土地, 植物, 動物, lán ê chia̍h-mi̍h, 全面性lóng ētio̍h輻射污染, lán ē破病, bē-tàng koh自由自在外口sńg, 甚至ài離開khiāê所在, kap朋友分開, 對大人gín-á來講, siōngê威脅kap驚惶. 大人kā gín-áchiah-ê, chhōa in行街頭反核, m̄beh製造gín-á ê驚惶, 輻射看bē tio̍h mā phīⁿ, m̄-koh chiah-ê威脅kap驚惶是確實存在--ê, mā是做人父母chiokê不安, hō͘ góa m̄beh án-chóaⁿ面對i, kā i講是án-chóaⁿ lán ē-tàng容允起核電廠, ---.

 

風雨中, chhōa gín-á行街頭反核, goángín-á負責, in交代, māgín-á beh保護ka-tī成長ê土地ê心意.

 

Beh án-chóaⁿ kap gín-á講核電? 新竹ê光合人文教育工作室舊年有寫過kúi-nā篇相關ê文章, hō͘ ta̍k-ê參考.

多麼方便啊!

我不要莫名其妙就死掉了(和孩子談核電)

[教案]和孩子談核電

帶孩子去遊行

 

故事冊:

《當風吹來的時候》, Raymond Briggs, 英文漢聲, 2001

《我沒有哭》, 陶樂蒂, 玉山社, 2013

《好東西》, 黃郁欽, 小魯文化, 2013

《綠色能源島》, Allan Drummond, 天下雜誌, 2013

《看不見的炸彈》, Takahashi Yoshiko, 玉山社, 2014

《總有一天想回去,我的故鄉》, Atsuko Otsuka, 天下雜誌, 2014

 


 

 

這一天,台北落雨天,又濕又冷。然而還是有很多父母帶著孩子上街頭,有的家庭全員出動,也有媽媽自己重感冒還帶三個孩子來參加,有的媽媽邊走邊哺乳,有的將幼兒背著抱著,更有許許多多的小孩坐娃娃車、或是騎腳踏車、pushbike,甚至用走的走完全程,宣示廢核的主張,期望可以在無核電威脅的環境下平安健康長大。 

 

做人父母對孩子最基本的期望就是得以平安健康長大,然而這個願望卻不時受到威脅,其中最大的威脅莫過於台灣有4座核電廠。台電為了減少核廢料量,在核電廠內燃燒核廢料,隨著飄散到空氣中的輻射塵,使得台灣空氣中的輻射量比起有核災的日本還要高。暫放在核電廠內的核廢料就像是不定時炸彈,這些核廢料要如何處理,至今還無法解決。台灣若發生核災,人民要如何避難,政府會如何應變,可以說完全令人失望。台鐵一次事故就無法疏散旅客了,更何況若台北發生核災,要如何疏散人民到中南部避難?到時候就成無政府狀態了。 

 

一樣東西再怎麼便利,它的影響和威脅若無法解決,再好用也是枉然,更何況台灣有很好的條件可以發展綠色能源,核電不是不能替代。 

 

核電的壞處、替代方案,這些環保團體和學者專家、有研究的人都講很多了,為何政府還是無動於衷,堅持核能發展的政策?這背後牽涉的利益太過龐大,大到做官的可以隱匿資訊,公然說謊,無視台灣人的生命安全。和這種政府真不是講道理,可受約束的,我們必須聚集更大的社會力量,才得以改變現狀。 

 

核電廠若爆炸,空氣、水、土地、植物、動物、我們的食物,全面性都會受到輻射污染,我們會生病,無法自由自在在外頭玩耍,甚至得離開家園,和朋友分開,對大人小孩來講,是最大的威脅和驚惶。大人和小孩講這些,帶他們上街頭反核,不是要製造孩子的恐懼,輻射看不見也聞不到,可是這些威脅和恐懼是確實存在的,也是為人父母最大的不安,令我不知該怎麼面對孩子,跟他說為什麼我們能容許蓋核電廠,沒有將它擋下來。 

 

風雨中,帶著孩子上街頭反核,是我們對孩子負責,對他們交代,也是孩子要保護自己生長的土地的心意。 

 

該怎麼和孩子談核電?新竹的光合人文教育工作室去年有寫過幾篇相關文章,供大家參考。

 

多麼方便啊!

 

我不要莫名其妙就死掉了(和孩子談核電)

 

[教案]和孩子談核電

 

帶孩子去遊行 

 

繪本:

 

《當風吹來的時候》, Raymond Briggs, 英文漢聲, 2001

 

《我沒有哭》, 陶樂蒂, 玉山社, 2013

 

《好東西》, 黃郁欽, 小魯文化, 2013

 

《綠色能源島》, Allan Drummond, 天下雜誌, 2013

 

《看不見的炸彈》, Takahashi Yoshiko, 玉山社, 2014

 

《總有一天想回去,我的故鄉》, Atsuko Otsuka, 天下雜誌, 2014

 

 

──《TGB通訊》第174期(2014/3)

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()