Ài án-chóaⁿkiáⁿ? Lánsiáⁿ款態度teh陪伴gín-á成長? Lán teh教示gín-á--ê ēchiâⁿ siáⁿ結果? tio̍h lán ê方便, tio̍h lán behhùi-khì, tio̍h避免別人ê指責, 除去滿足gín-á ê物質需要, lán kám有正經考慮tio̍h in精神上kap心理上ê發展? Lánchhōa gín-á符合「社會期待」ê做法, kám是顛倒壓制kap限制in性命發展ê可能性? Ùi lán ka-tī ê成長經驗, lán到底kám有反省--tio̍h?

 

要怎麼教導孩子?我們什麼態度陪伴孩子成?我們管教孩子的同時會造成什麼結果了我們的方便了我們麻煩,避免別人指責滿足孩子的物質需要,我們真正考慮到他們精神上心理上發展嗎?我們引導孩子符合「社會期待」做法,是否反而壓限制他們生命發展可能性?從我們自己的成長經驗,我們到底有反省嗎?

 

[目錄]

 

kapê對話/人與蛇的對話@Gio̍k-hōng

 

孝/孝順@Phek-iàn

 

hō͘奴隸á kiáⁿ (11)/寫給奴隸子(11)@á

 

點火(2)@Noya

 

 

 

創作者介紹
創作者 台灣組合 的頭像
台灣組合

台灣組合

台灣組合 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()